Timski rad

 

 

                       „Тим који покаже најбољу тимску игру осваја наслов првака. Само тимски рад доноси трофеје, таленат врло ретко. Снага тима лежи у свaком појединачном играчу, а снага сваког појединачног играча лежи у тиму“

                                                        Phil Jackson, Coach, Chicago Bulls

 

                     „ Победа не захтева само напоран тренинг, таленат, способности и вештине појединаца, већ и тимски рад. Без тима, индивидуални таленат је бескористан“.

                                                                                                                  Steve Nash, NBA

 

 

 

17 правила која су неопходна за успешно функционисање и јачање тима:

 

 

1. Прво правило је правило важности које говори о важности тима у односу на појединачне улоге. Ништа значајно и важно није постигнуто заслугом појединца. За велике резултате неопходан је тимски рад. Према овом правилу, један је премали број да би био важан.

 

     2. Правило шире слике указује да је крајњи циљ знатно важнији од појединачних улога у његовом постизању. Према Максвелу, да би побеђивали, играчи увек морају пред собом да имају ширу слику, односно морају знати да је крајњи циљ важнији од њихове појединачне улоге, славе и промоције. Другачије речено, ако тим жели да оствари зацртане резултате, сваки играч мора да  подреди личне циљеве добробити тима.

 

     3. Правило правог места говори о томе да се добри резултати постижу када сваки играч игра на оном месту на којем може највише да допринесе успеху тима. Велики успеси се постижу када сви чланови тима добију улоге које истичу њихове јаке стране, таленат, искуство и вештине. Оно што постигне један тим, резултат је рада и труда сваког играча у тиму. Када свако ради оно што му најбоље одговара, сви побеђују.

 

     4. Правило Монт Евереста указује да се не може постићи велики успех, да се ништа заиста велико и битно не може догодити ако не постоји сан. За остварење сна потребан је тим. Као илустрацију овог правила, Максвел наводи да се никад  нико није попео на Монт Еверест без тима.

 

     5. Правило ланца говори о томе да снага тима зависи од његове најслабије карике. Колико год да тим мери своје успехе својим најбољим појединцима, истина је да је снага тима одређена његовом најслабијом кариком. Без обзира колико остали чланови тима покушавају да сакрију или надокнаде губитке,  слаба карика, на крају, ипак дође до изражаја. Треба знати да слабе карике, за разлику од јаких, нису свесне својих слабости и мана и да више енергије троше на чување својих властитих позиција него на тимски рад. Поред тога, најслабије карике успоравају тим и негативно утичу на вођство.

 

     6. Правило катализатора, како га назива Максвел, је сазнање да је тиму потребан играч – катализатор, који је посебан и који има моћ да покрене цео тим и да побољша његово функционисање. Без таквог играча тим, чак ни са талентованим играчима, не може да постане шампион. Према правилу катализатора, победнички тимови имају играче који једноставно могу учинити да се одређене ствари догоде. Такви играчи имају одређене особине које их разликују од осталих, као што је интуиција, креативност, надареност, комуникативност, страственост, одговорност, племенитост, утицај на друге и др. Сваком тиму је потребан такав играч ако жели да има било какву шансу за победу.

 

     7. Правило компаса говори о важности визије. Сваком великом достигнућу предходи велика визија. Сваки тим мора имати визију и онда је усресређен, пун енергије и самоуверен, зна куда и зашто иде. Тим који нема визију је бесциљан и подложан је личним и себичним циљевима разних чланова тима. С' друге стране, постојање визије тима, свим играчима даје усмерење и самопоштовање.

 

     8. Правило труле јабуке сведочи о томе да лоши ставови („труле јабуке“) уништавају тим. Позитивни ставови не гарантују успех, али лоши ставови могу да одведу тим у пропаст. Из тог разлога, лош став се никако не сме игнорисати.

 

     9. Правило можемо рачунати једни на друге се односи на чињеницу да чланови тима морају да рачунају  једни на друге када је потрeбно, да знају да они не раде једни за друге, него да раде заједно. Према Максвелу, најлепши комплимент који појединац може добити је да му неко стави до знања да рачуна на њега, тако да формула за могућност рачунања једних на друге гласи: карактер + способност + преданост + доследност + кохезија = могућност рачунања једних на друге.

 

     10. Правило праве цене каже да тим не може да оствари свој потенцијал ако не  плати праву цену, при чему се цена успеха тима често схвата на погрешан начин. Сваки члан тима мора да процени да ли је циљ вредан цене која мора да се плати и да зна колика је цена успеха тима. Једноставно речено, нижи циљ тражи мање одрицања, виши циљ више одрицања. Када се ради о правилу праве цене постоје само две врсте тимова које крше то правило: они који не схватају колика је цена успеха и они који знају колика је  цена, али  нису спремни да је  плате.

 

     11. Метафора, правило семафора за резултате говори о томе да свака игра има своја правила и дефиницију успеха, односно семафор за приказивање резултата. Неки тимови свој успех мере бројем освојених поена, други профитом, трећи бројем људи који су им на располагању. Ако тим жели да испуни свој циљ, мора да се зна који и колики  резултати су остварени и да се на основу тог увида доносе нове одлуке и планирају даљи правци промена и развоја тима.

 

     12. Правило клупе или правило резервних играча указује на то да је за успех у спорту важно да тим има добро увежбане и способне резервне играче. Тим може да постигне успех са одабраном групом играча на терену, али ако жели да буде успешан у дужем временском периоду мора да има и добру „клупу“. Играчи треба да знају да се на терену налази она постава која је тог тренутка најбоља за тим, али и то да се на клупи налази достојна замена за сваког од њих. Чак и најбољи тим без добре „клупе“ на крају ипак губи.

 

     13. Заједничка визија, а нарочито заједничке вредности доприносе стварању идентитета тима. Према правилу идентитета чланови тима могу бити међусобно повезани само уколико прихвате исте вредности. Вредности одређују тим, дају њему, члановима тима и публици јединствени идентитет.

 

     14. Правило комуникације говори о интеракцији, а интеракција подстиче акцију. Значи, један тим може да успе само ако између свих његових чланова постоји квалитетна комуникација. Ако желимо и хоћемо да тим делује на високом нивоу, чланови тима треба да комуницирају једни са другима у игри и ван ње.

 

     15. Правило границе упућује на то да ништа није статично и непроменљиво, већ да је даљи развој увек могућ. Да би дуго трајао и развијао се, тим не сме да се задовољи постигнутим резултатима, већ треба стално да помера крајње домете и границе свог успеха. Поред тога, правило границе упућује и на то да разлику између два подједнако добра тима чини вођство. Наиме, вођство подразумева одређене способности, као што је, између осталих, и способност померања граница, у смислу даљег развијања потенцијала тима.

 

     16. Правило високог морала говори о томе да висок морал доприноси победи тима. Када тим поседује висок морал, чланови тима постају преданији, поверљивији и функционишу на вишим нивоима, тако да је тим усресређен на свој потенцијал, а не на проблеме.

 

     17. Правило дивиденди указује да се улагање у тим скоро увек исплати. Улагање у тим представља неку врсту инвестиције, која готово гарантује награду за уложени труд.

 

      У ових седамнаест правила, које је навео Максвел, може се видети шта је све потребно да би један тим правилно функционисао и успео да постигне жељене резултате. Стварање тима и његово функционисање на најбољи могући начин не дешава се „преко ноћи“, већ захтева одређен временски период, који је потребан да се „све коцкице сложе“, да сви чланови прихвате да је тим изнад појединца, као и да настоје да своје понашање и интересе подреде интересима тима. 

 

 

ИЗВОР:

 

Maxwell, C. J. (2003): The 17 Indisputable Laws of Teamwork, Nashvville: Thomas Nelson Publisher, доступно на:

http://www.amazon.com/17-Indisputable-Laws-Teamwork-Embrace/dp/0785265589#reader_0785265589

 

За вас припремио :

 

Дамир Стојчић